EBS Kids Event

번호 제목 이벤트 기간 작성일 조회
공지 생일축하 이벤트 응모 Q&A 2022-02-04 652
9 [6월] 생일축하 이벤트마감 2022-05-07~2022-05-20 2022-04-26 993
8 5월 생일축하이벤트 당첨자 공지 2022-04-26 335
7 [5월] 생일축하 이벤트마감 2022-04-02~2022-04-20 2022-03-29 1233
6 4월 생일축하이벤트 당첨자 공지 2022-03-29 424
5 [4월] 생일축하 이벤트마감 2022-03-02~2022-03-20 2022-03-02 1910
4 3월 생일축하 이벤트 당첨자 공지 2022-02-22 393
3 [3월] 생일축하 이벤트마감 2022-02-03~2022-02-15 2022-02-03 2482
2 2022년 새해소망 이벤트마감 2022-01-23~2022-02-02 2022-01-27 292
1 2월 생일축하이벤트 당첨자 공지 2022-01-27 240